Elhelyezkedés: Újvilágkert

Térképen: lila

Műhelyek felsorolása: fonóműhely, szövőműhely, kéreg-csont-szaruműhely, fazekas, csipkekészítő 

 

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Az Egyesület 1982-ben alakult meg az Országos Népművészeti Egyesület tagszervezeteként, majd 1990-ben önálló jogi személyiségű egyesületté vált. 1998-ban megkaptuk a „Kiemelkedően közhasznú” civil szervezet besorolást.

Története, szakmai élete elválaszthatatlan az országos népművészeti mozgalomtól, amely a 70-es évek elején túl akart lépni a népművészet „vitrin” kultúra jellegén. Alapító tagjaink felismerték, hogy a tárgyalkotó népművészet hagyományait közösségi továbbtanítás formájában lehet biztosítani. A tudatos újratanulásnak és tanításnak a feltételeit teremtette meg a frissen alakult Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagsága, amikor a Velemi Alkotóház példája nyomán 1982-83-ban megépítette a Kézművesek Házát, melyet a mai napig folyamatosan önerős munkával bővít. Hosszú évek munkája nyomán mára megteremtődtek az önálló kézműves műhelyek feltételei, ahol jól felszerelt körülmények között történik az oktatás a fazekas-, fafaragó-, szövő-, textiles- és kovácsműhelyekben.

Az Egyesület szakmai bázisa a ház működésének. A Kézművesek Háza, mely városi fenntartású, regionális működésű, példás együttműködést bonyolít a 33 éves civil szervezettel, melyet Önkormányzati, testületi dokumentumok szavatolnak. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 33 éve a Kézművesek Házában bonyolítja le képzési tevékenységét.
Nyári alkotótáborainkban, valamennyi szakágban oktattunk és oktatunk: gyapjú- és vászonszövés, nemezelés, hímzés, viseletkészítés, csipkekészítés, népi játék – népi ékszer készítés, kosárfonás, gyékénykötés, csuhéfeldolgozás, fazekasság, bőrtárgy-készítés, fa –csont – szaru faragás és díszítés.

A 33 év alatt az ország minden részéből tanítottak képzéseinken a legkiválóbb szakemberek. A zalai népművészek kiválóságai pedig a többi megyében tanították a zalai pásztorhagyományokat, zalai hímzéseket, csipkekészítést, nemezelést. Színvonalas képzéseink nyomán az egyesület legkiválóbb tagjai kiváló eredményeket értek el országos szakmai kiállításokon és pályázatokon. A közösségi összefogás folyamatos jellemzője maradt az egyesület életének, mely megnyilvánult a megyei, regionális, országos rendezvények lebonyolításában és a közösségi alkotások létrehozásában.

Az egyesület tagságának közösségi alkotásai:

 • 1982-1983. A Kézművesek Háza megépítése
 • 1983-1991. A Kézművesek Háza környezetének kialakítása (tereprendezés, játszótér, szobrok, nyári konyha), 
   belső terek kialakítása és a  bútorzat készítése
 • 1992-ben 15 db sátor készítése a Mesterségek Ünnepére
 • 1992-1993. Műhelyek kialakítása
 • 1990-2001. A keszthelyi Népművészeti Alkotóház megépítése
 • 1996-ban A honfoglalás-kori magyar nemezsátor elkészítése
 • 1999-2000. Hagyományőrző kovácsműhely építése a Kézművesek Háza udvarán
 • 2002-ben Fatüzelésű égető kemence építése a Kézművesek Háza udvarára
 • 2008-2009. Ülőpadok, fakockás közlekedő terek készítése a Kézművesek Háza udvarára és környékére.

Díjaink:

 • 1996. A NESZ Király Zsiga Díja
 • 2007. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Csokonai Vitéz Mihály” Közösségi Díja.
 • 2010. Zalai Falvakért Díj

http://www.zalanepmuveszet.hu/