Tisztelt Látogatóink!

Az augusztus 20-i nemzeti ünneppel összefüggő rendezvények kapcsán várhatóan sokan látogatnak el az I. kerületbe. A rendezvényekre történő eljutásukkor kérjük vegyék figyelembe azt, hogy azok környezetében – a lezárások miatt – rendkívül korlátozott számban áll rendelkezésre parkolóhely.
Az elmúlt években sajnos azt tapasztaltuk, hogy a nagy látogatottságú rendezvények közelében a gépjárművekkel nem csak a parkolóhelyeken, hanem a környező parkokban és zöldterületeken is várakoztak rongálva ezzel azok állapotát és ezáltal jelentős anyagi kárt okozva a zöldterületek tulajdonosainak.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendeletének 21. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
Zöldfelületeken járművel, kerékpárral kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet közlekedni. Tilos gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, valamint ott megállni.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén – amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – 5 000 forinttól 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy természetes személy által elkövetett jogsértés esetén 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett jogsértés esetén 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői az idei évben is ellenőrzik a szabályok betartását és szankcionálják azok megsértőit.
Kérjük Önöket, hogy legyenek segítségünkre azzal, hogy a gépjárműveik parkolása során figyelnek arra, hogy az kizárólag arra kijelölt helyeken történjen és nem rongálják kerületünk parkjait és zöld területeit!
Közös érdekünk az, hogy az Államalapítás Ünnepét jó hangulatban töthessük, és ahhoz kizárólag szép emlékek fűződjenek!