1. A rendezvény

1.1. A rendezvény szervezője a Népművészeti Egyesületek Szövetsége (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6., adószám: 19001229-2-41)

1.2. A rendezvény jellege: Zenés- táncos rendezvény

1.3. A rendezvény időpontja: 2022. augusztus 19-21.

1.4. A rendezvény területe: Budai Vár – Polgárváros,  Szentháromság tér, Táncsics Mihály utca, Tárnok utca, Tóth Árpád sétány(Dísz tér-Szentháromság utca közötti szakasza), Dísz tér

1.5. A rendezvény ingyenes, mindenki szabadon látogathatja

1.6. A Kormány 457/2021. (VIII.3) Korm. rendelete értelmében a rendezvény korlátozás nélkül látogatható, nem szükséges a védettségi igazolvány megléte.

1.7. A rendezvény honlapja: www.mestersegekunnepe.hu, 

www.facebook.com/mestersegekunnepe

1.8. Telefon: +36 1 214 3147

1.9. E-mail cím: neszfolk@nesz.hu

2. Megközelítés

2.1. A rendezvény közúton gépjárművel és közösségi közlekedési eszközzel a Széll Kálmán tér felöl megközelíthető a 16, 16A jelzésű buszokkal, valamint a Clark Ádám térről a 16 jelzésű busszal.

2.2. A rendezvény bejárata előtt, valamint a rendezvény területén belül nyitva tartási időben gépjárművel közlekedni, illetve parkolni tilos. Gépjárművel várakozni csak a KRESZ szabályok betartásával lehet, figyelembe véve, hogy egyes területeken parkolási övezet van érvényben.

2.3. Az augusztus 20-i Szent István napi rendezvénysorozat miatt egyes napokon további forgalomkorlátozások várhatók, erről kérjük, időben tájékozódjon a kozut.bkkinfo.hu honlapján.

3. Biztonság

3.1. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy látogatóink a lehető legbiztonságosabb körülmények között szórakozhassanak, figyelembe véve a történelmi környezet, valamint az időjárási tényezőket. Minden látogató saját felelősségére vesz részt a rendezvényen, továbbá tudomásul veszi a Budai Vár speciális épített és természetes környezeti jellemzőit (pl. kockaköves út, alacsony mellvéd, stb.).

3.2. A rendezvényt hivatásos biztonsági őrszolgálat biztosítja. Az őrök utasításainak betartása kötelező, mert az őrszemélyzet feladata a közrend és a közbiztonság fenntartása mellett az időjárási és egyéb katasztrófahelyzetekben a tömegek irányítása és a károk minimalizálása.

3.3. A rendezvény területére élet- és balesetvédelmi szempontból veszélyes szúró- és vágóeszköz és egyéb fegyver behozatala tilos.

3.4. A rendezvény szabadtéri területein – a vendéglátóegységek egyes részeit kivéve – megengedett a dohányzás, azonban más nyílt láng, faszénparázs használata előzetes engedélyezéshez kötött, az engedély hiányában pedig tilos.

3.5. A látogatók számára nem biztosítunk elektromos áramellátást, az áramhálózatra kizárólag a résztvevők csatlakozhatnak az előzetes engedélyek és érintésvédelmi megfelelőség esetén.

3.6. Kutyát a rendezvényre kizárólag pórázon, és szájkosárral lehet behozni!

3.7. Katasztrófa helyzet esetén minden esetben kérjük a hangosbemondókon és a biztonsági őröktől elhangzó utasítások követését, a rendezvény területét pedig a vészkijáratokon lehet elhagyni a bejáratoknál kifüggesztett menekülési térkép szerint.

3.8. Az őrszemélyzet jogosult bármilyen garázdaság, bűncselekmény, rendbontás, mások épségének veszélyeztetése esetén intézkedni, szükség esetén a látogatót a területről kikísérni vagy rendőri intézkedést kezdeményezni.

3.9. Tűz észlelése esetén kérjük a legközelebbi biztonsági őr vagy más munkatárs, illetve ha ők nincsenek a közelben, a 105-ös telefonszámon a Tűzoltóság értesítését.

3.10. Kérjük, hogy a tömegben fokozottan ügyeljenek vagyontárgyaik épségére és megőrzésére!

3.11. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik biztonságára is kiemelten figyeljenek. Ha mégis elveszett a gyerek, kérjük, hogy biztonsági őreinktől vagy a színpadi személyzettől kérjenek segítséget.

4. Közegészségügyi szolgáltatások

4.1. A rendezvényen WC konténer és mozgáskorlátozottak által megközelíthető mobil WC kihelyezésével biztosítjuk  a látogatók szükségleteinek ellátását.

4.2. A konténer WC végében vízre és csatornára kötött folyóvizes kézmosási, valamint kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk. 

4.3. Az orvosi ellátást 1 db mentőkocsival, 1 db eset kocsival biztosítjuk.

4.4. A jelenlegi jogszabály szerint a maszk használata nem kötelező, de ajánlott, annak használatát minden vendég maga dönti el. A rendezvény körbe kerítetlen, szabadtéri, ingyenes, mindenki saját felelősségére látogathatja a rendezvényt.

4.5. A keletkezett hulladékot kérjük a kihelyezett hulladéktárolókban elhelyezni.

4.6. Kérjük, hogy fertőző betegek maradjanak távol a rendezvénytől.

4.7. Amennyiben az időjárás indokolja, kérjük, hogy a hőség ellen megfelelő öltözettel és folyamatos folyadékpótlással védekezzenek.

5. Panaszkezelés, jogi kérdések

5.1. A panaszok írásos rögzítésére Vendégkönyvet bocsátunk a látogatók rendelkezésére, mely az információs pavilonban található.

5.2. Vállaljuk, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban felmerült írásbeli panaszokat megvizsgáljuk és az intézkedésről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított 30 napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatjuk. Amennyiben a vásárló nem ért egyet a válasszal, úgy panaszával a Budapest I. Kerület Jegyzőjéhez fordulhat.