A népviselet kialakulása alapjának a 18–19. századot tekintjük. Ekkor jelentek meg, terjednek el a gyári kelmék: szövetek, csipkék, pántlikák, s így alakultak ki a díszes ünnepi öltözékek, melyekben a korábbi nemesi és polgári viselet nyomait is fellelhetjük. Sokfelé megsokszorozódtak a viselt darabok – például az alsószoknyák –, díszek, amelyek társadalmi rangot, életkort jelezhettek. Az anyagi lehetőségek szabta határokat az ügyes kezek munkája tágította, s készültek az urakéhoz hasonló, gyönyörűen díszített remekek parasztasszonyok viseletenként; Sárközben, Torockón, Kalotaszegen, Mezőségben – hogy csak a legismertebbeket említsük.
A régi korok viseletkultúrája – ruháinak egyszerűbb szabásformája, letisztult mívessége folytán egyre kedveltebb a mai emberek, fiatalok körében.