Hímzőkultúránk a magyar nyelvterület minden régiójában évszázadok óta elterjedt és jól adatolható. A hímzések változatos technikájúak, sokféle öltéssel készülhetnek: keresztöltéssel, vagdalásos, írásos technikával. Gazdag tárházát leljük archaikus darabjaink között a szabadrajzú, kazettás szerkezetű, növényi festékkel festett gyapjú daraboknak, melyek pamuttal hímzettek. E technika pedig már a reneszánsz textilkultúrában is fellelhető.