Csenged Népművészeti Egyesület

Csenged Népművészeti Egyesület

A Csenged Népművészeti Egyesületet azért alapítottuk, hogy a Tiszazug paraszti múltjának hagyatékát, valamint a kapuvári hímzést kutassa, gyűjtse, ápolja, és a hagyományos magyar népi kézművesség iránt érdeklődőket fogja össze. Szakkörök, alkotótáborok, kiállítások szervezésével, előadások és kiadványok közreadásával ismertesse tevékenységét.

A legfontosabb alapértéknek tartjuk a „népművészet iránti alázatosságot és hagyománytisztelet”, mely azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk és hasznosítjuk az elmúlt ezer év során letisztult tudást és szokásrendet, de nagyon fontosnak tartjuk a tudást, mint értékalapot, mely a szellemi műhelyünkben valósul meg, ahol a kreativitás, ötletgazdagság, a nevelés, átörökítés, a kötelezettségvállalás a minőségi igények kielégítésére, lehetővé teszi a hatékony és kiemelkedő közösségi munkát.

Célcsoportunk: minden hagyományos kézművesség iránt érdeklődő személy, korra, nemre tekintet nélkül, akiket óvodás kortól kezdünk felkutatni és tevékenységünkbe bevonni.

Az utóbbi három év egyik legfontosabb programja a „Kézművesség határok nélkül” c. sorozat, melyben négy Európa Uniós országban mutathattuk be kézműves remekeinket, a lószőrékszereket és a legősibb magyar hímzést a „kun”-t, de gyékény és kerámia munkáink is csodálatosak. 2008-ban a reneszánsz évében több kulturális kerekasztalon vettünk részt, valamint 2009. szeptemberében a Kunok I. világtalálkozójának kunszentmártoni eseményeinek fővédnökei voltunk, és ezzel egy időben megszerveztük a Magyar Kultúra Lovagrendje, II. Európai Kultúra napja eseménysorozatát. Minden év augusztus 20-án a budai várban a Mesterségek Ünnepén a Tiszazug élő népművészetét tárjuk ország-világ elé, ahol a tekerőlantosunk adja a hangulatos zenei aláfestést, a látnivalók alá.

A szakmai és társadalmi civil kapcsolataink mellett a Túrkevei Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel is minden évben tartunk közös programot, ahol a zöld-ség és levegő tisztaságának védelme a kiemelt téma.

Több mint száz kiállításon láthatták a munkáikat, a belföldi kiállításokon kívül Dán, Norvég, Francia, Német, Olasz, Orosz, Kuba és az USA néhány nagyvárosában is gyönyörködhettek hímzéseinkben, de múzeumokban is van már jó néhány darabunk.

Az elismerések szépen fémjelzik kiemelkedő munkánkat: népművészeti csoportok között ritka a Kiváló Együttes cím, de a csoportnak az is van, SZÖVOSZ-nagydíj, SZOT-különdíj, TOT-fődíj, Gránátalma-nívódíj, a Népművelési Intézet nívó díja, Tavaszi fesztivál-díj, Mesterremek díj, Kézműves remek, kiskunhalasi Nemzetközi Csipkekiállítás I. díja, valamint közel harminc megyei és egyéb nívódíj. 2010. januárjában a kun gyapjúhímzés, a Kereskedelmi és Iparkamara „Magyar Kézműves Remek” elismerését kapta, 2011. január 20-án ugyanezt az elismerést a lószőrékszer garnitúránknak ítélték oda.

Az egyesületben van népművészet mestere, öt népi iparművész, akik a szellemi kvalitásuk révén biztos bázisai az autentikus értékmegőrzésnek.

A népművészeti foglalkozásaink térítés mentesek, fő cél az ifjúság bevonása, melyet a rendezvényeinken biztosítunk, valamint minden szerda délután a Helytörténeti Múzeum könyvtártermében.

Tevékenységünket több múzeumi szervezettel, önkormányzattal, munkaügyi központtal és civil szervezettel kötött megállapodás alapján kiterjesztjük

Aki szeretné megismerni a több, mint 3500 éves elemeket tartalmazó „kunhímzést”, vagy az egyedülálló szálszorítással kialakított „csengedi” hímzést, a Bozsik kerámiát és Bozsik hímzést, valamint a „lőszőrékszer” készítés rejtelmeiben szeretne résztvenni, az látogasson el hozzánk a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumba, Kerületi ház út 6.sz.

Az egyesület tevékenységének továbbra is az a célja, hogy a több száz éves hagyományra épülő helyi kézműves mesterségek jelenkori értékeit bemutassuk kiállításokon, bemutatókon, foglalkozásokon, és lehetőséget adni e termékek népszerűsítésére. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tömegáruk mindent elárasztó dömpingjével szemben helyre állítsuk a két-kezi munka értékét, az időtállóság felismertetését, a mesterségek és a mesterek társadalmi elismertségét.

A Mesterségek Ünnepén a Savoyai Terasz alatti sétányon találkozunk.