Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete

Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete

Térképes sorszám: 32
Elhelyezkedés a rendezvényen belül: Keleti Felvezető Sétány
Műhelyek felsorolása: népi játékok, hangszerkészítő, cipész – csizmadia, kovács, textil

Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete

Kisgyőr

unnamed (1)

Egyesületünk több évtizedes múlttal rendelkező mesterekből és ifjú tanítványaikból alakult, 2003. december 12-én – zömmel a megyében dolgozó, ismert és elismert – eddig más egyesületekben tevékenykedő kézművesekből. Körünkben leggyakoribb a fafaragó és a hímző, valamint a szövő szakág, de vannak csipkeverők, gyöngyfűzők, festett és rönkbútor készítők, fazekasok, kosárfonók, bőrművesek, tojásírók, nemez készítők, szalmafonók, késesek, gyermekjáték és viseletkészítők, cipészek-csizmadiák, s néhány hozzátartozó, szimpatizáns akik tevékenységünket pártolják.

unnamed (2)

Szakmai munkánk jellemzője a tárgyalkotó népművészet, a hagyományápolás művészi fokú tisztelete, művelése és továbbadása. A Népi Iparművészeti Tanács által zsűrizett munkáink, a különböző pályázatokon elért helyezéseink méltó bizonyítékai ennek.
Zsenge hajtásaink lelkesedéssel, energikusan, buzgón, míg az érettebbek magas szintű szakmai tudással és alázattal, bölcsességgel őrzik a hagyatékot. Tárgyalkotó tevékenységünk a hagyományok ápolásán túl reprezentálja a történeti fejlődést, bemutatja a tárgyi sokszínűséget és aktualizálja mindezeket. Az ősi technikák, a nemes anyagok, a régmúlt mesterségeinek korszerű alkalmazását és továbbfejlesztését mutatják be. Munkáinkon fellelhetők a különböző néprajzi tájegységek motívumai. Alkotó tevékenységünket kiállításokon, mesterség-bemutatókon, táncházakban, táborokban, szakköri keretek között folytatjuk. Játszóházakat rendezünk óvodákban, iskolákban, ünnepekhez kapcsolódóan művelődési házakban. Meghívásra falunapokon, fesztiválokon veszünk részt, minden olyan rendezvényen, ahol a népművészet iránt érdeklődő közönségre számíthatunk.

unnamed (4)

Népzenével, néptánccal is foglalkozó kézműveseink, tagjaink hagyományőrző munkája példaértékű. Célunk nemcsak a népművészet széleskörű népszerűsítése, hanem a színvonalas mesterségbeli tudásunk továbbadása a tanulni, alkotni vágyó fiataloknak. Ezt legjobban a nyári táborok és a szakköri keretek biztosítják.

unnamed (5)

A nagyközönség számára népművészeti vásárokon mutatjuk be alkotásainkat, népszerűsítjük múltunk tárgykultúráját.
Kisgyőrben találtunk olyan igaz barátokat, akik évtizedek óta ápolják a nyaranta megrendezett Családi Kézműves Szaktáborban évezredes hagyományainkat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ezért a fafaragás ősi hagyományait – melyek emlékei még napjainkban nyomokban fellelhetők – kisgyőri kültéri alkotásaink is tükrözik.
Tagjaink között rangos kézművesek alkotnak, akik a népművészet ifjú mestere, népi iparművész, és a népművészet mestere címet érdemelték ki munkásságukkal, de számos alkotónk rendelkezik lakóhelye kitüntetésével, illetve pályázaton elnyert helyezéssel.

unnamed (3)

Kékedi László a Népművészet Mestere- művészeti vezető

Grúz Atilla elnök

http://www.kisgyor.hu/elemek/keret.php?redirect=keret.php&oldal=bukkalj